Expertise № 5: Ketenintegratie

Wij dragen bij aan ketenintegratie binnen de agri-sector door het online toegankelijk maken van beschikbare data voor de hele keten.

Wave Wave Wave

Kenmerkend voor de agribusiness zijn de vele partijen die betrokken zijn binnen dezelfde keten. Hierbinnen wordt enorm veel data verzameld. Data over dieren, over hun gezondheid, productie, of voeding. Maar ook over bijvoorbeeld percelen. Het verzamelen van al deze data is een. Het veilig distribueren ervan, naar de juiste partijen in de keten, is van heel andere orde.

Voor ketenintegratie is maatwerk nodig.

Koeien aan voerhek

Realisatie van ketenintegratie

Daarvoor is een oplossing nodig die precies weet welke data – uit de gehele bibliotheek met verzamelde gegevens van verschillende ketenpartijen – voor wie beschikbaar gemaakt mag worden.

Een oplossing die met een druk op de knop de informatie geeft waar de ontvanger normaal gesproken dagen op moeten wachten, misschien zelfs fysiek moet gaan ophalen, en dan maar hopen dat het compleet is.

Een oplossing die ketenintegratie echt mogelijk maakt. En die oplossingen maken wij dus (onder andere).

Vereenvoudigen dagelijkse processen

Feitelijk komt het erop neer dat wij het mogelijk maken via één systeem de gehele keten te voorzien van data. Omdat de software ervoor zorgt dat data sneller en vooral eenvoudiger beschikbaar komt, worden dagelijkse processen vereenvoudigd. Wat vervolgens weer tijd oplevert.

Dat is de toekomst van de agribusiness en aan die toekomst dragen wij bij met onze automatiseringsoplossingen op maat.

Wij regelen de integratie

Campina

Domeinkennis

Bij Rovecom OpMaat werken mensen met kennis van de agri- en foodsector. Zowel onze consultants als ontwikkelaars beschikken over deze domeinkennis, die nodig is om de processen binnen de agri- en foodsector te snappen. Alleen op die manier kunnen wij zorgen voor een maatwerkoplossing die aansluit bij jouw huidige proces.

Als het gaat om ketenintegratie is het de kunst om de juiste puzzelstukjes te zoeken en deze vervolgens op de goede plek neer te leggen. Voor deze uitdaging staat het team van Rovecom OpMaat.

Gerben Algemeen directeur Rovecom

“De innovaties in de agribusiness gaan snel. We krijgen steeds meer mogelijkheden om data te verzamelen. Om deze data waardevol te maken voor de keten – en ook daadwerkelijk ketenintegraties te realiseren – zijn softwareapplicaties nodig. Het inzetten van onze domeinkennis om de sector te innoveren voelt als een voorrecht.”

Mail mij persoonlijk