Opdracht

MySFR


Klantnaam

Schothorst Feed Research


Project

Ruby on Rails

Schothorst Feed Research

De webservice MySFR maakt het voor de nutritionist mogelijk om aan de hand van de grondstoffenlijst en de rekenregels van Schothorst Feed Research, met een druk op de knop het ideale voer samen te stellen.

Wave Wave Wave
logo Schothorst

Innovatieve diervoerconcepten

Schothorst Feed Research ontwikkelt nutritionele kennis en implementeert deze samen met hun klanten in nieuwe, innovatieve diervoerconcepten. Een van de diensten die Schothorst Feed Research aanbiedt aan mengvoerbedrijven, is het beheer en onderhoud van lijsten met samenstellingen van grote hoeveelheden mengvoergrondstoffen. Ook de regressieformules waarmee de afgeleide voederwaardes worden berekend, worden door Schothorst Feed Research beheerd.

Beheer en uitlevering

Het beheer en de uitlevering van matrices en rekenregels kostte Schothorst Feed Research bij het uitbrengen van een nieuwe release veel tijd. De juiste matrices en rekenregels werden zowel hardcopy als via e-mail aangeleverd bij de nutritionisten van de juiste mengvoerbedrijven. Daarna moest deze informatie nog geïmplementeerd worden in de optimalisatie- en rantsoensoftware van het mengvoerbedrijf. Pas wanneer alle informatie uitgebreid was gecontroleerd kon de nutritionist het mengvoer, op basis van de geïmplementeerde rekenregels en waarden, doorrekenen en de samenstelling van het ideale mengvoer vaststellen.

Naast de tijd die het kostte, was het fysiek versturen van documentatie niet veilig. Schothorst Feed Research zocht daarom een oplossing in de vorm van een digitale bibliotheek (database) waarin meerdere versies van de matrix beheerd konden worden. Deze database moest vanuit de applicatie van de nutritionist aangeroepen worden en ook zelf kunnen rekenen met aangeleverde afwijkende voersamenstellingen.

Webservice en backend-omgeving

Wij hebben een webservice (MySFR) ontwikkeld die het voor de nutritionist mogelijk maakt om zijn eigen grondstoffenlijst op basis van de rekenregels van Schothorst Feed Research, met een druk op de knop door te rekenen en te updaten.

Rovecom OpMaat heeft ervoor gezorgd dat de MySFR snel kan rekenen met de complexe rekenregels van Schothorst Feed Research. De webservice kan met alternatieve voersamenstellingen rekenen en afgeleide nutriënten bepalen en teruggeven.

De beheerder van de webservice (Schothorst Feed Research) heeft de beschikking over een administratieve omgeving (backend) waarin hij/zij bepaalt wie welke grondstoffen en nutriënten mag bekijken, doorrekenen en opvragen. Zo blijft er een goede scheiding tussen de verschillende abonnementen op MySFR.

MySFR Matrixbeheer
Matrixbeheer Schothorst Feed Research

Tijdsbesparing

Wat deze online webservice uniek maakt is enerzijds het importeren en beheren van de technieken achter de standaard rekenregels in de software. Anderzijds is het kunnen rekenen met de Schothorst-rekenregels bij afwijkende grondstoffen van absolute meerwaarde voor de nutritionist.

Met MyFSR heeft de nutritionist een beveiligd distributiekanaal voor het opvragen van een stroom aan data en kan Schothorst Feed Research de kwaliteit van de rekenregels in eigen beheer houden. Zowel de nutritionist als Schothorst Feed Research bespaart met de webservice veel tijd.

Inmiddels wordt MySFR wereldwijd gebruikt.

Rovecom Agri&Food

Schothorst Feed Research is door Rovecom Agri&Food doorverwezen naar Rovecom OpMaat. Rovecom Agri&Food verwerkt al jaren de complexe rekenregels van Schothorst Feed Research in haar eigen rantsoenoptimalisatiesoftware VoerExpert.

De webservice is een op maat gemaakte oplossing en daarom is Rovecom OpMaat ingeschakeld. Kennis van de materie (domeinkennis) en het persoonlijke contact met zowel de consultant als het projectteam zijn van doorslaggevende waarde geweest.

Neem contact met ons op

Logo Voerexpert
Schothorst Feed Research