Opdracht

Pro-K-I-P


Klantnaam

Probroed & Sloot


Project

Delphi

Probroed & Sloot

Een volledig geïntegreerd ERP-systeem, voorzien van een CRM, financiële administratie, planning en beheer van het broederijproces op meerdere vestigingen.

Wave Wave Wave
logo probroed

Processen monitoren

Probroed & Sloot is een onafhankelijke broederijonderneming in de vleespluimveeketen in Nederland, Duitsland en België. Het aansturen van de processen bij kuikenbroederijen is een complexe aangelegenheid. Je hebt te maken met verschillende factoren die de uitkomst kunnen beïnvloeden.

Om te kunnen voorzien in voldoende leverbetrouwbaarheid – zonder dat er aan het eind van het broedproces een overschot of tekort ontstaat – is software nodig waarmee dit proces gemonitord en gestuurd kan worden. Daarnaast is de traceerbaarheid van het vleeskuiken in de keten een must. Dat zijn ook de basiswensen waarmee Probroed & Sloot jaren geleden kennismaakte met Rovecom.

Het project

Samen met Probroed & Sloot zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van de productiemiddelen, waarbij de capaciteit, voorraadbeheersing en planning een belangrijke rol moeten spelen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is eerst het hele broedproces in kaart gebracht, van begin tot eind.

Het projectteam is samengesteld uit medewerkers van zowel Probroed & Sloot als Rovecom. Alle processen worden gemonitord op zowel de kwaliteit als de kwantiteit, en om de voorspelbaarheid van het proces te verhogen.

Het ERP-systeem

Door het projectteam is vervolgens gewerkt aan de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd ERP-systeem, genaamd Pro-K-I-P. Pro-K-I-P is voorzien van modules voor CRM, integratie met financiële administraties, planning en beheer van het broederijproces over meerdere vestigingen in meerdere landen.

Op basis van door Probroed & Sloot vastgestelde formules, met gegevens afkomstig uit Pro-K-I-P, wordt berekend hoeveel kuikens aan het eind van het proces uit de eieren verwacht worden. De planners bepalen vervolgens welke kuikens uiteindelijk naar welke afnemers gaan.

Mockup kuikenorders
ProKip-planbord

Het resultaat

Met Pro-K-I-P is Probroed & Sloot in staat de productiecapaciteit zeer nauwkeurig af te stemmen op de vraag uit de markt. Hierdoor wordt een overschot of een tekort aan kuikens geminimaliseerd en kosten bespaard.

Processen worden gedurende de hele productie gemonitord voor een optimale productieplanning.

De toekomst

Om Pro-K-I-P maximaal te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de markt en de technologie, wordt dagelijks in samenwerking met Probroed & Sloot gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van de software. De ontwikkelingen op het gebied van het broederijproces staan bij Probroed & Sloot nooit stil. Voorbeeld hiervan is het ProCare kuiken dat nog vitaler is doordat het na uitkomst in het licht direct water en voer tot zich kan nemen. Kijk op www.probroed.com/nl/innovatie/ en https://www.procarekuikens.nl/ voor meer informatie.

Wij zijn Rovecom OpMaat: aangenaam

Probroed & Sloot