Opdracht

Datahub


Klantnaam

JoinData


Project

.NET

Angular

Ruby on Rails

JoinData

Een datahub die bedoeld is om gedistribueerd opgeslagen gegevens veilig toegankelijk te maken voor de gehele agri- en foodketen.

Wave Wave Wave
Logo JoinData

De coöperatie

De coöperatie JoinData is ontstaan uit de eerdere initiatieven Coöperatie Datahub en SmartDairyFarming, maar groeit nog steeds. Daar waar zij eerst voornamelijk samenwerkten met de melkveehouderij, werken ze nu ook samen met de Nederlandse akkerbouwers en de varkenshouders. JoinData bouwt aan een beveiligd platform voor de agribusiness waar data van het boerenbedrijf op verzoek en met toestemming gedeeld worden met anderen.

Door data effectief en veilig te delen in de keten, ontstaan nieuwe innovaties en verbanden. De rijkdom van data in termen van betere besluiten en meer inzichten komt dan vrij.

De case

Op en rondom het boerenbedrijf wordt veel data verzameld die nu bij leveranciers vastligt. De uitwisseling van deze data met andere partijen werd geregeld in contracten met de individuele leveranciers. Doel van de oplossing was om de boeren weer de regie over hun eigen data terug te geven en tegelijkertijd verschillende ketenpartijen de mogelijkheid te geven om vanaf één plek de benodigde data te kunnen halen.

De oplossing: Mijn JoinData en een datahub

JoinData heeft ons gevraagd mee te werken aan de oplossing. Met onze jarenlange ervaring in het maken en ontwikkelen van software op maat, konden wij hen uitstekend ondersteunen. Uiteindelijk bleek een datahub met machtigingeregister, bedoeld voor datatransport, de perfecte oplossing te zijn.

Via Mijn JoinData bepaalt de boer zelf wie zijn data mag ophalen. Deze applicatie heeft twee versies: een voor de boeren en een voor de aansluitende partijen. De boer geeft in Mijn JoinData toestemming voor nieuwe datastromen en kan de al bestaande datastromen stopzetten voor afnemers. Daarnaast kan hij inzien waar zijn data allemaal heen gaat.

De aansluitende partijen van JoinData beheren in Mijn JoinData zaken zoals machtigingen en klantnummers en krijgen inzicht in het verloop van de datastromen. De afnemer vraagt in Mijn JoinData toestemming aan de boer voor het gebruiken van de data, controleert of er data binnengehaald wordt en van wie de data afkomstig is.

Lees meer over JoinData

Bron: JoinData.

Integratiepartner

Als betrokken partij vanaf het eerste uur, kennen wij als geen ander de werking van het platform. Wij zijn dan ook de juiste partij om nieuwe bedrijven aan te sluiten op JoinData, hét data-uitwisselingsplatform voor de gehele agrisector. Wil je ook aangesloten worden op het platform van JoinData? Vul het onderstaande formulier in en wij zorgen voor de rest.

JoinData