Opdracht

Datahub


Klantnaam

JoinData


Project

Ruby on Rails

JoinData

Een datahub die bedoeld is om intern opgeslagen gegevens beveiligd toegankelijk te maken voor de gehele agri- en foodketen.

Wave Wave Wave
Logo JoinData

De coöperatie

De coöperatie JoinData – een samenwerkingsverband tussen Agrifirm, CRV, EDI-Circle, Friesland Campina en LTO Nederland – bouwt aan een beveiligd platform voor de agri-business waar data van het boerenbedrijf op verzoek gedeeld wordt met anderen.

Door data effectief en veilig te delen in de keten, ontstaan nieuwe innovaties en verbanden. De rijkdom van data in termen van betere besluiten en meer inzichten komt dan vrij.

De case

Op en rondom het boerenbedrijf wordt veel data verzameld die nu bij leveranciers vastligt. Hierdoor heeft de boer relatief weinig grip op zijn eigen data. De leverancier bepaalt welke data waar naartoe wordt verstuurd, niet de boer. Er bestaan wel koppelvlakken, dit zijn echter een op een verbindingen. Voor het versturen van sensordata zijn überhaupt nog geen standaard koppelvlakken beschikbaar.

Als partner in een voorlopend project – genaamd Smart Dairy Farming – is ons destijds gevraagd een oplossing te bedenken om intern opgeslagen data beveiligd toegankelijk te maken voor de keten. Doel van de oplossing was om de boeren weer de regie over hun eigen data terug te geven en tegelijkertijd verschillende ketenpartijen de mogelijkheid te geven om vanaf één plek de benodigde data te kunnen halen.

De oplossing: een datahub

Wij hebben een oplossing bedacht waarbij wij een digitale datarotonde (een datahub) hebben ontwikkeld, bedoeld voor datatransport. Leveranciers halen op deze plek alle – door de dataleveranciers beschikbaar gestelde ­­– informatie vandaan. De boer bepaalt zelf wie zijn data mag ophalen, waardoor hij zelf de regie in handen heeft.

Zowel de leveranciers als de gebruikers van de data hebben nu één plek waar zij hun data beschikbaar stellen en vandaan halen.

Lees meer over JoinData

Bron: JoinData.

De realisatie

Wij zijn verantwoordelijk geweest voor het vertalen van het probleem naar uitvoerbaar werk en hebben de oplossing vervolgens gebouwd. Wij zijn gaan werken met de vooraf gestelde speerpunten security en schaalbaarheid. Wij hebben het bronregister ontwikkeld dat vastlegt welke data waar is op te vragen. Daarnaast is de datahub zo gebouwd dat er meerdere leveranciers tegelijkertijd data kunnen opvragen. Voor het vastleggen van machtigen werken wij samen met partner VAA ICT Consultancy.

Rovecom OpMaat levert een dedicated team om samen met JoinData door te ontwikkelen aan deze datahub, die de potentie heeft om hét data-uitwisselingsplatform voor de gehele agri-sector te worden.

Maak kennis met het team van Rovecom OpMaat

JoinData